Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D1. Pınar, H., D. Akseki, O. Karaoğlan ve M. Bozkurt, “Patellofemoral ağrıya konservatif yaklaşım,”, Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica, 29(2), 101-105 (1995).

D2. Tatari, H., M. Bozkurt ve H. Boya, “Treatment of degenerative lumbar spinal stenosis by total bilateral laminectomy, posterolateral fusion and posterior instrumentation,” The Journal of Turkish Spinal Surgery, 8(3), 106-112 (1997).

D3. Akseki, D., H. Pınar, M. Bozkurt, Ş Araç ve İ. Kovanlıkaya, “Ayak bileği lateral bağ yaralnmalrında manyetik rezonans görüntüleme ve manyetik rezonans artrografinin tanısal açıdan karşılaştırılması,” Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica, 32(1), 57-61 (1998).

D4. Berk, H., T. Berk ve M. Bozkurt, “Scoliosis, horizontal gaze palsy and genital dysgenesis in three siblings in three siblings,” The Journal of Turkish Spinal Surgery, 10(1-2), 37-41 (1999).

D5. Akseki, D., H. Pınar, M. Bozkurt ve K. Yaldız, “Comparison of four evaluation systems used for ankle injuries. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica, 36 Suppl 1,87-91 (2002).

D6. Bozkurt M, M. Doğan ve S. Turanlı, “Tibia pilon kırıkları,” Demet Sağlık Dergisi 1(1), 53-56 (2003).

D7. Doğan, M., M. Bozkurt ve S. Turanlı, “Femur proksimal bölgenin patolojik anatomisi ve intrakapsüler kırıklarda tedavi yaklaşımları,” Demet Sağlık Dergisi 1(2), 23-29 (2003).

D8. Uğurlu, M., M. Doğan, M Bozkurt, İ. Demirkale ve O. Tecimel, “Kalkaneus Kırıkları ve Tedavisi,” Demet Sağlık Dergisi 1(4), 8-12 (2003).

D9. Bozkurt, M., “Osteoporotik ayak bileği kırıklarına yaklaşım,” Aktüel Tıp Dergisi (Osteoporoz ve Osteoartrit Özel Sayısı), 8(3), 73-74 (2003).

D10. Kıter, E., E. Yılmaz ve M. Bozkurt, “Asymptomatic accessory soleus muscle with dual insertion: A Case Report,” Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi, 15(2), 94-96 (2004).

D11. Bozkurt, M., H. Türker, N. Göğüsdere, M. Doğan ve S. Turanlı, “Türkiye’de cerrahi işlemler ve hukuk pratiği”. Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi, 15(4), 240-243 (2004).

D12. Bektaşer, B., M. Bozkurt, A. Öçgüder, Ş. Solak ve T. Oğuz, “Akromiyoklaviküler eklem çıkıklarının modifiye Bosworth tekniği ile cerrahi tedavisi,“ Ulusal Travma Dergisi (Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery) 10(4), 245-249 (2004).

D13. Doğan M., Bozkurt M., Karaca S., Altıngöz H. ve May H.,”Çocuk femur cisim kırıklarında inkorpore pelvipedal alçı ile tedavisi”, Dirim Tıp Dergisi, Mart/Nisan sayısı, 45-47, (2004)

D14. Doral, M.N., M. Bozkurt, Ö.A. Atay ve O. Tetik, “Diz Bağ Yaralanmaları, Çapraz Bağ Yaralanmaları” Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi 2(39), 31-34, (2006)

D15. Doral, M.N., M. Bozkurt, Ö.A. Atay ve G. Dönmez, “Medial Malleol Kırıklarının Artroskopik Kontrol Altında Tedavisi“ Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi 3(39), 68-71, (2007)

D16. Elhan, A., İ. Tekdemir, A. Cömert, M. Bozkurt, E. Tönük ve G. İpek, “Yumuşak ve Sert Doku Malzeme Deney Sistemi için Elektronik Veri Toplama Birimi Tasarım ve Uygulaması” Makine Tasarım ve İmalat Dergisi 9(1), 30-35 (2007)

D17. Uğurlu, M., İ. Demirkale, M. Doğan, N. Tosun ve M. Bozkurt, “Osteochondroma: An Unusual Cause of Stenosing Tenosynovitis of Peroneus Longus Tendon Associated with os Peroneum” Türk Tıp Dergisi (2007)

D18. Doral, M.N., M. Bozkurt, Ö.A. Atay ve O. Tetik, “Diz eklemi kıkırdak lezyonlarında artroskopik cerrahi ile diğer uygulamalar,”  Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica, 41 Suppl 2,93-97 (2007).

D19. Ünlü S, Tunç B., Teber M.A ve Bozkurt M, “Erken dönem kalkaneus kırıklarının cerrahi tedavisinin orta dönem sonuçları” Türk Tıp Dergisi,  (2010)

D20. Ünlü S, Tunç B., Teber M.A ve Bozkurt M, “Tibia plato kırıklarında cerrahi tedavi sonuçlarımız” Türk Tıp Dergisi, (2010)

D21. Korkusuz F, Doğan M ve Bozkurt M, “Kıkırdak doku mühendisliği”, TOTBİD dergisi, 9(3):1-4,(2010)

D22. Işık Ç., O. Tecimel, A. Fırat, R. Akmeşe, Y.G. Bilgetekin, M. Bozkurt. ”Birmingham mid-head kalça yüzey değiştirme artroplastisi’nde tekniğimiz, tecrübemiz ve erken dönem sonuçlarımız.” Türk Tıp Dergisi, Cilt 5, 2, 50-55,(2011).

D23. Yılmaz S, Deveci A, Işık Ç, Bilgetekin YG, Bozkurt M. “Gelişimsel kalça displazisi.” Sağlığın Başkenti Dergisi 2011;19:4-7.

D24. Işık Ç, Tecimel O, Fırat A, Akkaya M, Işık D, Bozkurt M. “Dizde tenosinovyal dev hücreli tümör ve osteokondral lezyonun alışılmadık birlikteliği: bir olgu sunumu.” Türk Tıp Dergisi, 2011;5(3):130-3.

D25. Deveci A., A. Fırat, U Daşar, M Akkaya ve M. Bozkurt. “Os Peroneum Kırığı: Olgu Sunumu.” Fırat Tıp Dergisi, 17(4, ek sayı 1), 50-52, (2012).

D26. Bilgetekin YG, Akmeşe R, Işık Ç, Tecimel O, Bozkurt M. “Koksartroz olgularında total kalça artroplastisi klinik ve radyolojik erken dönem sonuçları.” Bozok Tıp Derg 2012;3:11-21.

D27. Bozkurt M., S Gürsoy, A. Fırat, O. Tecimel, Ç. Işık . “Diz eklem kıkırdağının geniş lezyonlarının tedavisinde matriks otolog kondrosit transplantasyonu.” Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics, 6(1),32-39, (2013).

D28. Deveci A., A. Fırat, S. Yılmaz, K.O. Ünal, O. Tecimel, M. Bozkurt ve M. Atabey. “Treatment of femoral head osteonecrosis with core decompression and subsequent hyperbaric oxygen therapy.” Cumhuriyet Med J, (Baskıda), (2013).

D29. Fırat A., U. Daşar, A. Deveci, Ç. Işık, O. Tecimel, M.N. Aytekin, M. Bozkurt. “Hava yastığının kendiliğinden açılması ile ilişkili izole medial malleol kırığı: Vaka sunumu ve literatür taraması” ,  Ankara Medical Journal, Cilt: 13, Sayı: 2, (2013) : 94-6

D30. Işık Ç, Akkaya M, Akmeşe R, Tecimel O, Kudaş S, Bozkurt M. “Radius başı kırıklarında başın eksizyonu veya artroplastiye bir alternatif: parçaların cerrahi masada birleştirilmesi.” J Turgut Ozal Med Cent 2013;20(1):36-9.

D31. Fırat A., A. Öçgüder, O. Tecimel,  K. Altunlu,  Ç. Işık ,  M.N. Aytekin, M. Akkaya, M. Bozkurt. “Lisfrank eklemi kırıklarında anatomik redüksiyon ve fiksasyon sonuçlarımız.” Ankara Medical Journal, 2013;13(2):62-5.

D32. Bilgetekin YG, Akmeşe R, Işık Ç, Tecimel O, Bozkurt M. “Femur boyun kırıkları tedavisinde çoklu kanüle vida.” Bozok Tıp Derg 2013;1:15-20.

D33. Tahta M, Işık Ç, Tecimel O, Şahin A, Gürsoy S, Bozkurt M. “Diz ekleminin medial kompartman artrozunda unikompartmantal diz artroplastisinin etkinliği.” Bozok Tıp Derg 2013;2:23-8.

D34. Bozkurt M, Işık Ç, Gürsoy S, Akkaya M.” Genç hastalarda tam kat osteokondral defektlerde ACI ve MACI uygulaması.” Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics, 2013;6(4):36-41.

D35.   Işık Ç, Çay N, Şimşek ME, Akkaya M, Bozkurt M. Ayak bileğinde osteokondraldefekt ve tendon kılıfı dev hücreli tümör birlikteliğinin tek seans tedavisi. Odu J Med 2015;2:105-8.

D36.   Işık Ç, Aksekili M.E.A, Tahta M, Uğurlu M, Doğan M, Bozkurt M.Bağ kesen total diz protezlerinde sabit ve hareketli insertli protezlerin sonuçlarının karşılaştırılması. Abant Med J 2015;4(4):317-22 doi: 10.5505/abantmedj.2015.96658

D37.   Işık Ç, Bozkurt M. Revizyon diz artroplastisinde kemik defektlerinin rekonstrüksiyonu. Totbid Dergisi 2015;14:1-8 doi: 10.14292/totbid.dergisi.2015.15

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

E1. Araç, Ş., T. Kabaklıoğlu, M. Kırımca ve M. Bozkurt, “Medial duvar defektinde asetabuler greftleme,” SICOT Bölgesel ve XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özet Kitabı 8/10, İstanbul, 1995.

E2. Ekin, A., M. Tiner, M. Bozkurt ve K. Yaldız, “Subakromial sıkışma sendromunda konservatif ve cerrahi tedavi sonuçları,” SICOT Bölgesel ve XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özet Kitabı 6/2, İstanbul, 1995.

E3. Pınar, H., D. Akseki, O. Karaoğlan ve M. Bozkurt, “Dislocating anterior horn of the medial meniscus,” 3. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı 87,  Ankara, 1996.

E4. Ekin, A., M. Özkan, M. Bozkurt ve K. Yaldız, “Humerus proksimal uç parçalı kırıkları sonrası hemiartroplasti uygulamalarımız,” 5. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, Kongre Kitabı 141-144, Denizli, 1996.

E5. Ozkan, M., M. Bozkurt ve H. Boya, “Kienböck hastalığının tedavisinde skafokapitat füzyonun erken sonuçları,” 5. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, Kongre Kitabı 332-335, Denizli, 1996.

E6.Alıcı E., Akseki D., Bozkurt M., Erduran M.: “Biomechanical investigation of the strength of the costal and iliac grafts in the thoracolumbar junction of the calf spine.” 4th International Congress on Spine Surgery, Abstract Book #5, İzmir, 1996.

E8. Ekin, A., M. Bozkurt, E. Kıter ve M. Erduran, “Subakromial sıkışma sendromu ve rotator kaf yırtıklarında cerrahi tedavi ilkelerimiz,” XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı 425-427, İstanbul, 1997.

E9. Özkan, M., Ö. Gül, M. Bozkurt ve H. Boya, “Anterior çok yönlü omuz instabilitelerinde cerrahi tedavi uygulamalarımız,” XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı 445-448, İstanbul, 1997.

E12. Bacakoğlu, A.K., M. Özkan, M. Bozkurt, H. Boya ve A. Ekin, “Masif rotator manşet yırtıklarının tedavi sonuçları,” XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı 400-402, Antalya, 1999.

E13. Bozkurt, M., M.. Doğan, F. Can, A. Öçgüder ve S. Turanlı, “Skapula kırıklarında konservatif tedavi sonuçlarımız,” II. Türk Omuz ve Dirsek cerrahisi Kongresi, Program ve Özet Kitabı P18, İzmir, 2002.

E14. Doğan, M., M. Bozkurt, A. Öçgüder, İ. Güner ve S. Turanlı, “Distal humerus intraartiküler kırıklarında cerrahi tedavi sonuçlarımız,” II. Türk Omuz ve Dirsek cerrahisi Kongresi, Program ve Özet Kitabı 12,İzmir, 2002.

E15. Doğan, M., M. Bozkurt, H. Ozer, A. Ocgüder ve S. Turanlı. “Çoklu üst ekstremite kırıklarının cerrahi tedavisi.” VIII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı 271, Adana, 2002.

E16. Doğan, M., M. Bozkurt, H. Şeşen, H. May ve H. Yıldırım, “Erişkin proksimal bölge femur kırıklı 239 hastada hemiartroplasti uygulamasının sonuçları,” Ortopedi ve Travmatoloji 2002 Buluşması, Antalya, 2002.

E17. Doğan, M., M. Bozkurt, H. Şeşen ve H. Yıldırım, “5-16 yaş arası gecikmiş yüksek doğuştan kalça çıkığı hastalarının tek seansta tedavisinin sonuçları,” Ortopedi ve Travmatoloji 2002 Buluşması, Antalya, 2002.

E19. Doğan, M., M. Bozkurt, H. Altıngöz ve H. May, “Osteoporotik kalça kırıklarında yeni bir seçenek: Wagner+Bipolar baş kombinasyonu,” 1. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, Antalya, 2003.

E20. Doğan, M., M. Bozkurt, H. Altıngöz, H. May, S. Karaca ve H. Yıldırım, “Çocuk femur cisim kırıklarında acil inkorpore alçı tedavisi” XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E21. Doğan, M., H. Şeşen, M. Bozkurt, H. Özkan ve H. Yıldırım, “Konjenital kalça çıkığı olan 3-14 yaş arası çocukların tek seanslı cerrahi tedavisinde prognoza etki eden faktörler,” XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı Cilt II P-PED/208, İstanbul, 2003.

E22. Doğan, M., M. Bozkurt, H. Altıngöz ve H. May, “Osteoporotik kalça bölgesi kırıklarında yeni bir seçenek: Titanium longitidunal oluklu çimentosuz protez+Bipolar baş kombinasyonu,” XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı Cilt II P-ARP/039, İstanbul, 2003.

E23. Doğan, M., İ. Demirkale, H. Özkan, M. Bozkurt ve H. Yıldırım, “Çok parçalı ve deplase patella kırıklarının tedavisinde cerrahi seçeneklerin değerlendirilmesi,” XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı Cilt II P-TRA/288, İstanbul, 2003.

E24. Can, F., Z. Erden, G. Coşkun, A. Yücetürk ve M. Bozkurt, “Opere skafoid kırıklarında postoperatif rehabilitasyon,” XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı Cilt II P-ELC/136, İstanbul, 2003.

E25. Can, F., Z. Erden, G. Coşkun ve M. Bozkurt, “Müzisyen eli sendromunun tedavisinde rehabilitasyonun etkinliği,” XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı Cilt II P-ELC/137, İstanbul, 2003.

E26. Uğurlu, M., H.İ. Güner, M. Doğan, M. Bozkurt, N. Yalçın ve N. Tosun, “Humerus proksimal kırıklarında neden erken rehabilitasyon” XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Acta Orthopaedica Turcica Suppl-II, S-125, Antalya, 2005.

E27. Doğan, M., M. Uğurlu, İ. Demirkale, M. Bozkurt, ve N. Tosun, “Konjenital klavikula psödoartrozu” XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Acta Orthopaedica Turcica Suppl-II, P-263, Antalya, 2005.

E28. Doğan, M., M. Uğurlu, İ. Demirkale, M. Bozkurt, ve N. Tosun, “Postravmatik lumbosakral cilt hematomu” XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Acta Orthopaedica Turcica Suppl-II, P-345, Antalya, 2005.

E29. Bozkurt, M., A. Öçgüder, H. Gök, O. Tecimel, C. Heycan ve P. Kafalı, “Unilateral deplase intraartiküler kalkaneus kırıklarında konservatif tedavi: bilgisayarlı yürüme analizi ile değerlendirme” 20 Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Kongre Kitabı, SS-62, Bodrum, 2005.

E31. Kalkan, T., İ. Demirkale, A.Öçgüder, M. Uğurlu ve M. Bozkurt, “İatrojenik halluks varus ve mallet toe deformitesi. Olgu sunumu,” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Acta Orthopaedica Turcica Suppl, P-157, Ankara, 2007.

E32. Öçgüder, A.,O. Tecimel, T. Kalkan, S. Ünlü ve M. Bozkurt, “Çocuk femur cisim kırıklarında titanyum elastik çivi (TEN) uygulama sonuçlarımız,” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Acta Orthopaedica Turcica Suppl, P-184, Ankara, 2007.

E33. Kalkan, T., İ. Demirkale, A.Öçgüder, M. Uğurlu ve M. Bozkurt, “Parçalı pertrokanterik femur kırıklarının biyolojik fiksasyon yöntemi ile tedavisi,” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Acta Orthopaedica Turcica Suppl, P-248, Ankara, 2007.

E34. Fırat, A., A.Öçgüder, O. Tecimel, K. Altunlu ve M. Bozkurt, “Linsfrank eklemi yaralanmalrında açık redüksiyon internal fiksasyon sonuçlarımız,” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Acta Orthopaedica Turcica Suppl, P-249, Ankara, 2007.

E35. Kalkan, T., İ. Demirkale, A.Öçgüder, S. Ünlü, M. Uğurlu ve M. Bozkurt, “Gartland tip 3 suprakondiler humerus kırıklarında lateral girişim ve açık redüksiyon ve perkütan telleme sonuçlarımız,” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Acta Orthopaedica Turcica Suppl, P-246, Ankara, 2007.

E36. Demirkale, İ., T. Kalkan, A.Öçgüder, O. Tecimel, M. Uğurlu ve M. Bozkurt, “Çocuklardaki femur kırıklarının kapalı redüksiyonla tedavisinde uyguladığımız geçici perkütan pinleme,” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Acta Orthopaedica Turcica Suppl, P-227, Ankara, 2007.

E37. Demirkale, İ., T. Kalkan, A. Öçgüder, O. Tecimel, M. Uğurlu ve M. Bozkurt, “Pediatrik suprakondiler humerus kırıklarının posterior yaklaşım ile tedavisi,” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Acta Orthopaedica Turcica Suppl, P-226, Ankara, 2007.

E38. Demirkale, İ., O. Tecimel, T. Kalkan, A.Öçgüder, M. Uğurlu ve M. Bozkurt, “Down sendromlu bir çocukta akut posterior kalça çıkığı: olgu sunumu” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Acta Orthopaedica Turcica Suppl, P-232, Ankara, 2007.

E39. Öçgüder, A., A. Fırat, K. Altunlu, Ç. Işık ve M. Bozkurt, “Doğuştan çarpık ayağın Ponseti yöntemi ile tedavisi,” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Acta Orthopaedica Turcica Suppl, P-312, Ankara, 2007.

E40. Uğurlu, M., İ. Demirkale, O. Tecimel, T. Kalkan, A. Öçgüder, ve M. Bozkurt, “Aşil tendon rüptürlerinde perkütan tamirin eş zamanlı sonografik kontrol ile değerlendirilmesi,” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Acta Orthopaedica Turcica Suppl, P-383, Ankara, 2007.

E41. Demirkale, İ., O. Tecimel, T. Kalkan, A. Öçgüder, M. Uğurlu ve M. Bozkurt, “Siirt ilinde kalça ağrısı olan bayanlarda osteitis kondensans ilii sıklığı,” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Acta Orthopaedica Turcica Suppl, P-488, Ankara, 2007.

E42. Öçgüder, A., T. Kalkan, İ. Demirkale, , M. Uğurlu ve M. Bozkurt, “Frozen shoulder: kapalı manipulasyon ve artroskopik kapsüler gevşetme yöntemi ile tedavi sonuçlarımız,” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Acta Orthopaedica Turcica Suppl, P-452, Ankara, 2007.

E43. Öçgüder A., M. Uğurlu, K. Altunlu, Y. Bilgetekin ve M. Bozkurt, “Artroskopik bankart tamiri deneyimimiz”, 5. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi,  Adana, P22, (2008).

E44. Acar H., M. Bozkurt, A. Öçgüder, D. Atlıhan, M. YÖrubulut ve İ. Tekdemir, “Lateral epikondilitte supinator adalenin anatomik ve radyolojik değerlendirilmesi”,  5. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Adana, P34, (2008).

E45. Çelik F., T. Saylı, A. Öçgüder, M. Bozkurt ve D. Okdemir, “Bağışıklık sistemi normal olan bir çocukta naviküler kemiğin primer subakut hematojen osteomiyeliti”, 4.Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Uludağ, P21, (2008).

E46. Erden Z, Can F, Coşkun G, Arık M ve Bozkurt M, “Refleks sempatik distrofide rehabilitasyonun erken dönemde deri ısısı ve ödem üzerine etkinliği”, 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İzmir, S06, (2009)

E47. Fırat A., Tunç B., Ünlü S., Şenol V ve Bozkurt M, “Tibia alt 1/3 diafiz kırıklarının anatomik distal medial kilitli plağı ile biyolojik fiksasyonu”,  XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Acta Orthopaedica Turcica Suppl, P-244, Çeşme-İzmir, 2009.

E48. Tunç B., Ünlü S., Işık Ç., Bilgetekin Y. ve Bozkurt M, “Tibia pilon kırıklarının biyolojik tespit yöntemi ile tedavisi, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Acta Orthopaedica Turcica Suppl, P-252, Ankara, Çeşme-İzmir, 2009.

E49. Tunç B., S. Ünlü, A. Fırat, V. Şenol, Y. Bilgetekin, Ç.Işık, M. Bozkurt. “Çocuk humerus suprakondiler kırıklarının lateral mini açık insizyonla tedavisi.” XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, Poster Bildiri, 157, (2009).

E50. Fırat A., A.Deveci, U. Daşar, V. Şenol, F. Bozkurt., M. Akkaya, M. Bozkurt. “Rotator manşet yırtıklarının tedavisinde artroskopik çift sıra tamir yöntemi sonuçlarımız.” 6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, Sözlü Bildiri, 37, S-18, (2010).

E51. Fırat A., A. Deveci, U. Daşar, M. Bozkurt. “Anatomik çift demet ön çapraz bağ tamiri.” 10. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, Poster Bildiri, PB05, (2010).

E52. Fırat A., A. Deveci, Ç. Işık , V. Şenol, M. Bozkurt. “Talus osteokondral lezyonlarının mikrokırık ve intraartiküler sodyum hyaluronat ile tedavisi” 10. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, Poster Bildiri, PB08,(2010)

E53. Yilmaz S., A. Deveci, A. Firat, K.O. Ünal, M.E. Şimşek,M. Bozkurt.”Menteşeli diz protezi uygulanan olgularımızın erken dönem sonuçları.” XXII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, E-poster 13,192,  (2011).

E54. Deveci A., A. Firat, S.Yılmaz, S.Ünlü, B.Tunç, M. Bozkurt. “Popliteal kist içinde çoklu dev osteokondral cisimler.” XXII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, E-poster 295, 275, (2011).

E55. Yılmaz S., A. Deveci, A. Firat, K.O. Ünal, M. Akkaya,M. Bozkurt. “Parçalı radius başı kırıklarının açık redüksiyon ve internal tespit ile tedavi sonuçları.” XXII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Sözlü sunum, S-14, 15, (2011).

E56. Deveci A, Yılmaz S, Fırat A, Işık Ç, Akkaya M, Bozkurt M. “Femur başı osteonekroz olgularında kor dekompresyon sonrası hiperbarik oksijen tedavisinin kısa ve orta dönem sonuçları.” XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31 Ekim – 05 Kasım 2011, Antalya, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Vol.45 Supplementum I, 37, S-85, (Sözlü Sunum)

E57. Uğurlu M, Akmeşe R, Işık Ç, Bilgetekin YG, Bozkurt M, Doğan M. “Kalçada Birmingham hip resurfacing (BHR) artroplastisi: erken dönem klinik ve radyolojik sonuçlar.” XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31 Ekim – 05 Kasım 2011, Antalya, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Vol.45 Supplementum I, 102, S-295, (Sözlü Sunum)

E58. Uğurlu M, Akmeşe R, Bilgetekin YG, Işık Ç, Bozkurt M, Doğan M.” Kalçada Birmingham mid-head resection (BMHR) artroplastisi: erken dönem klinik ve radyolojik sonuçlar.” XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31 Ekim – 05 Kasım 2011, Antalya, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Vol.45 Supplementum I, 139, P-7, (Poster)

E59. Akmeşe R, Şahin A, Gürsoy S, Tecimel O, Işık Ç, Bilgetekin YG, Bozkurt M, Doğan M. “İntraartiküler distal humerus kırıklarının cerrahi tedavisinde Triseps-reflecting-anconeus-pedikül ve olekranon osteoomisi ile yaklaşımların karşılaştırılması: erken dönem klinik ve triseps kas kuvveti sonuçları.” VII. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 22-24 Mart 2012, İstanbul, Program ve Özet Kitabı, 117-118, OP-16, (Sözlü Sunum)

E60. Akmeşe R, Çepni Ş, Gürsoy S, Işık Ç, Tecimel O, Bilgetekin YG, Bozkurt M. “Proksimal humerus kırıklarının cerrahi tedavisinde deltopektoral ve lateral deltoid split yaklaşımların karşılaştırılması: erken dönem klinik ve deltoid kas kuvveti sonuçları.” VII. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 22-24 Mart 2012, İstanbul, Program ve Özet Kitabı, 126, OP-49, (Sözlü Sunum)

E61. Kartal MG, Çay N, Işık Ç, Erdil HF, Erdoğan N, Bozkurt M.” Patolojik fraktüre neden olmuş kondromiksoid fibroma olgusu: BT ve MRG bulguları.” Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantı. 24-26 Mayıs 2012, Ankara,  PP-127, (Poster)

E62. Kartal MG, Çay N, Işık Ç, Erdil HF, Erdoğan N, Bozkurt M. “Parosteal osteosarkom komponenti bulunan yüksek dereceli osteosarkom olgusunda BT ve MRG bulguları.” Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantı. 24-26 Mayıs 2012, Ankara,  PP-141, (Poster)

E63. Kudaş S, Işık Ç, Çay N, Çelebi M, Ergen E, Bozkurt M. “Profesyonel futbolcularda posterior sıkışma sendromu(olgu serisi).” Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantı. 24-26 Mayıs 2012, Ankara,  SB-22, (Sözlü Sunum)

E64. Deveci A., A.Firat, S.Yilmaz, K.O. Ünal, H.I. Acar, M. Bozkurt.  “Akromiyoklaviküler eklem rekonstruksiyonu revizyon cerrahisinde hook plak ve anterior tibial tendonallogrefti ile anatomik triple tünel tekniği.” 7. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, Sözlü Bildiri, OP-055, (2012).

E65. Işık D., Ç. Işık, A.Fırat, O. Tecimel, M. Bozkurt. “Diz osteoartritinde tibia ve femur arkasındaki osteofitlerin diz fleksiyonuna etkisi.” 2.Ankara Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, P23, (2013).

E66. Fırat A., O. Tecimel, Ç. Işık, A. Deveci, S. Yılmaz ve M. Bozkurt.“Aktif olmayan insanlarda anatomik tek bant ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunun sonuçları.” 11. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, Sözlü Bildiri, S-14, (2013).

E67. Çay N, Tosun Ö, Işık Ç, Ünal Ö, Kartal MG, Bozkurt M. “Korakoakromial ark açısı rotator kılıf patolojileri için predispozan bir faktör müdür? “Türk Manyetik Rezonans Derneği 18. Yıllık Toplantı. 23-25 Mayıs 2013, Ankara,  SB-11, (Sözlü Sunum)

E68. Yıldız Kİ, Işık Ç, Tecimel O, Çay N, Fırat A, Akmeşe R, Bozkurt M. “Temassal basınca duyarlı yüzeylerin medial patellofemoral ligament rekonstrüksiyonunda greft gerilimini değerlendiren belirteç olarak kullanımı.” 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim – 03 Kasım 2013, Antalya, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Vol.47 Supplementum I, 94, S-238, (Sözlü Sunum)

E69. Işık Ç, Tecimel O, Fırat A, Akkaya M, Gürsoy S, Şimşek ME, Bozkurt M. “Futbolcularda parsiyel kuadriseps tendon rüptürü tedavisinde platelet rich plasma (PRP) uygulaması.” 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim – 03 Kasım 2013, Antalya, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Vol.47 Supplementum I, 301, P-512, (Poster)

E70.    Işık Ç, Fırat A, Tecimel O, Gürsoy S, Şahin A, Bozkurt M. Terribletriad’ ta koronoid kırığının retrograd vida ile fiksasyonunun sonuçları. 8. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 19-22 Mart 2014, İzmir, s:119, S-41, (Sözlü Sunum)

E71.   Işık Ç, Akkaya M, Akmeşe R, Tecimel O, Kudaş S, Bozkurt M. Radius başı kırıklarında başın eksizyonu veya artroplastiye bir alternatif: parçaların cerrahi masada birleştirilmesi. 12. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, 18-22 Nisan 2014, Antalya, S4, (Sözlü Sunum)

E72.   Işık Ç, Tecimel O, Fırat A, Gürsoy S, Şimşek ME, Bozkurt M. Total diz ve kalça artroplastisindeintravenöztraneksamikasitin kanama üzerine etkisi. 7. Ulusal Artroplasti Kongresi, 8-11 Mayıs 2014, Antalya, P-8 (Poster) (İkincilik Ödülü)

E73.   Işık Ç, Tecimel O, Fırat A, Çay N, Şahin A, Bozkurt M. TDP’ de tibialstem için ters drilleme tekniği. 7. Ulusal Artroplasti Kongresi, 8-11 Mayıs 2014, Antalya, P-7, (Poster)

E74.    Işık Ç, Tecimel O, Fırat A, Çay N, Şahin A, Bozkurt M. TDP’ de tibialstem için ters drilleme tekniği. 7. Ulusal Artroplasti Kongresi, 8-11 Mayıs 2014, Antalya, P-7, (Poster)

E75.   Işık Ç, Çay N, Tecimel O, Firat A, Akkaya M, Bozkurt M. ACL rekonstrüksiyonunda kullandığımız dört katlı hamstringtendonlarının ortalama kalınlığı. 12. Tusyad Kongresi, 23-27 Eylül 2014, İzmir, P-67 (Poster)

E76.   Işık Ç, Tahta M, Çay N, Akmeşe R, Işık D, Bozkurt M. Total diz artroplastisi uygulanan hastalarda lateral diz ağrısı ile eklem hattının uygun olmayan restorasyonu arasındaki ilişki. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 12-16 Kasım 2014, Antalya, ActaOrthopaedica et TraumatologicaTurcica Vol.48 Supplementum I, 37-38, S10-2, (Sözlü Sunum)

E77.   Işık Ç, Tahta M, Işık D, Üstü Y, Uğurlu M Bozkurt M. Gebelikte ayakbileği burkulmalarına yaklaşım ve tedavi: 96 olgunun değerlendirilmesi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 12-16 Kasım 2014, Antalya, ActaOrthopaedica et TraumatologicaTurcica Vol.48 Supplementum I, 143, P-80, (Poster)

E78.   Işık Ç, Tahta M, Çay N, Akmeşe R, Gürsoy S, Bozkurt M. Deplase dil tipi kalkaneus kırıklarında Essexlopresti tekniği ile konservatif tedavinin karşılaştırılması. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 12-16 Kasım 2014, Antalya, ActaOrthopaedica et TraumatologicaTurcica Vol.48 Supplementum I, 143, P-81, (Poster)

E79.   Işık Ç, Çay N, Aksekili MAE, Gürsoy S, Şimşek ME, Bozkurt M. Uzun kemik diafiz kırıklarının kaynama gecikmesinde platelet-rich plazma (PRP) uygulamalarının sonuçları. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 12-16 Kasım 2014, Antalya, ActaOrthopaedica et TraumatologicaTurcica Vol.48 Supplementum I, 166-167, P-162, (Poster)

E80.   Işık Ç, Apaydın N, Açar HI, Zahar A, Bozkurt M. Glutealsling: anatomik bir çalışma. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 12-16 Kasım 2014, Antalya, ActaOrthopaedica et TraumatologicaTurcica Vol.48 Supplementum I, 205, P-296, (Poster)

E81.   Fırat A, Tecimel O, Işık Ç, Şimşek ME, Şahin A, Emre F, Bozkurt M. Distalradius kırıklarında cerrahi tedavi sonuçlarımız. Kemik Eklem 2015 Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya, (Poster)

E82.   Işık Ç, Şimşek ME,Tecimel O, Fırat A, Şahin A, Emre F, Bozkurt M. Humerus cisim kırıklarının çift plak-vida ile tedavisi Kemik Eklem 2015 Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya, S10, (Sözlü Sunum)